RQ Money

EXCELENTNÝ PROGRAM AKO UŠITÝ PRE VAŠE PENIAZE

HISTÓRIA

Verzia 3.9.3 * 5. 5. 2024

Program
* viaceré drobné opravy chýb

Verzia 3.9.2 * 21. 4. 2024

Program
* viaceré drobné opravy chýb

Verzia 3.9.1 * 13. 4. 2024

Program
* viaceré drobné opravy chýb

Verzia 3.9 * 7. 4. 2024

Program
+ odčlenenie podkategórií od kategórií
+ nový report „krížové tabuľky“
* oprava chýb veľkosti a polohy všetkých formulárov
* oprava chyby pri importe CSV súboru
* opravy ďalších menších chýb
Nastavenia
+ Pri zatvorení / potvrdzovací dialóg pre zálohovanie
+ Pri zatvorení / voliteľné šifrovanie databázy
+ Vizuálne / voliteľná červená farba tlačidiel DELETE
+ Vizuálne / voliteľná veľkosť a viditeľnosť tlačidiel v hlavnom okne
Nová transakcia
+ zlúčenie okien Pridať a Pridať+ do jedného (používateľ môže medzi nimi prepínať)
+ nové vzorce (* a /) v textovom reťazci sumy
+ použiť posledné položky v zoznamoch (po reštarte programu)
Zoznam kategórií
+ nový druh kategórií (kredit, debet, transfer)
Rozpočet
+ vylepšenia rozpočtu
* rozpočet - oprava chyby v zmiešaných menách
Zóna SQL
+ schéma databázy v SQLite zóne

Verzia 3.8 * 25. 11. 2023

program
* viaceré drobné opravy
- analógové hodiny v paneli Filter
+ zbrusu nová grafika pre vyššie rozlíšenie obrazovky (do 200%)
Hlavná obrazovka
+ nový report Chronológia (čiarové grafy s možnosťami) - v predošlej verzii to bola Štatistika
+ kruhové grafy pre riadky a stĺpce v paneli Sumarizácia
Nastavenia programu
+ pri štarte programu možnosť overiť aktuálnosť verzie programu
+ v záložke Transakcia možnosť dátumovo blokovať pridanie / opravu / vymazanie transakcií

Verzia 3.7 * 17. 10. 2023

program
* viaceré drobné a stredné opravy
+ viaceré drobné vylepšenia
+ preklad do portugalčiny (brazílskej) - prekladateľ Douglas Ramos

<

Verzia 3.6 * 08. 10. 2023

program
* viaceré drobné opravy
+ viaceré drobné vylepšenia

Verzia 3.5 * 01. 10. 2023

program
* viaceré drobné opravy
Nastavenia programu
+ nastavenia grafov

Verzia 3.4 * 24. 09. 2023

program
* viaceré drobné opravy
Report
+ nový report Detail salda

Verzia 3.3 * 12. 09. 2023

program
* viaceré drobné opravy
Kalendár
+ náhľad denných platieb

Verzia 3.2 * 03. 09. 2023

program
* viaceré drobné opravy

Verzia 3.1 * 29. 08. 2023

program
* viaceré drobné opravy
+ graf sumarizácie účtov

Verzia 3.0 * 20. 08. 2023

Program
* úplne nová verzia, prepísaná v progrmovacom jazyku Lazarus
* nová licencia (open source - GNU GPLv3 so zdrojovým kódom)
* rýchlejšie algoritmy
* lepší dizajn
* nové funkcie

Verzia 2.4.3 * 24. 11. 2019

Program
* viaceré dôležité opravy
Kalendár
+ pridaný zoznam mien do filtra
+ zobrazovanie detailov denných plánovaných platieb

Verzia 2.4.2 * 31. 10. 2019

Program
* viaceré drobné opravy a vylepšenia
+ kontrola integrity databázy (pred poškodením indexov)
+ celkový redizajn všetkých okien
Hlavná obrazovka
+ nový zoznam Externé odkazy
Nastavenia
+ možnosť blokovať pridanie, opravu a vymazanie transakcie staršej ako stanovaný dátum
+ možnosť nastaviť automatické rozbaľovanie zoznamov pri získaní fokusu v okne Nová transakcia
+ možnosť nastaviť vyhľadávanie položky v zozname pomocou písania v okne Nová transakcia
Plánovač
* vylepšený zoznam plánovaných platieb s možnosťou opráv dátumov zápisov
Zápis plánovaných platieb
* možnosť editovať všetky polia pri zápise plánovaných platieb
Import
+ import bankových výpisov vo formáte OFX

Verzia 2.4.1 * 25. 12. 2016

Program
* viaceré drobné opravy a vylepšenia
Hlavná obrazovka
+ automatické párovanie nových presunov
+ možnosť ručného párovania starších presunov
+ možnosť ľakého nájdenia opačného presunu (ak je spárovaný)
Poznámky
+ možnosť formátovať text (typ písma, veľkosť, farba, atď.)
Plánovač
+ možnosť naplánovať platbu aj na nasledujúci deň (ak platba pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok)


Verzia 2.4.0 * 31. 12. 2014

Program
* drobné opravy a vylepšenia
+ plná podpora UTF8
+ zašifrovanie databázy pri jej zatvorení (aby sa databáza nedala čítať v bežných SQLite prehliadačoch)
Hlavná obrazovka
* oprava viacnásobného filtra partnera
+ história transakcie (dátum a čas pridania transakcie a poslednej opravy transakcie
Kalendár
+ možnosť nastaviť v kalendári prvý deň v týždni (nedeľa vs. pondelok)
Pridanie/oprava transakcie
+ možnosť opraviť transakciu (príjmovú alebo výdajovú) na multi transakciu
Zoznam poznámok
+ možnosť opraviť názov poznámky v zozname Poznámok

Verzia 2.3.2 * 27. 04. 2014

Program
+ nový typ účtu - pasívny. Na rozdiel od aktívneho (kde všetky takéto účty a ich transakcie sú zobrazené) a archívneho typu (všetky sú skryté), tento tretí typ je niečo medzi nimi (účty a ich transakcie sú niekde zobrazené a niekde skryté).
+ automatická šírka položiek po rozbalení zoznamu
* drobné opravy a vylepšenia
Hlavné okno
+ možnosť viacnásobného výberu položiek vo filtri

Verzia 2.3.1 * 02. 03. 2014

Program
+ modul Import bankových výpisov (CSV formát)
* drobné opravy a vylepšenia
Hlavné okno
* nová sada ikoniek (24px a 32 px)
* vylepšený info panel v dolnej časti hlavnej obrazovky
* vylepšené menu hlavnej obrazovky
+ možnosť vertikálneho a horizontálneho zobrazenia grafu a sumarizácie
+ tlačidlo vypnutia všetkých filtrov (na nadpise FILTER)
Kalendár
* oprava zobrazenia transakcie (presunu)

Verzia 2.3.0 * 07. 04. 2013

Nová transakcia
* oprava sumy s oddeľovačom tisícok pri rozdelení kategórií
Veľký graf
* oprava stĺpcového grafu (nezobrazoval mínusové hodnoty)
Hlavné okno
* oprava filtra druhu transakcie
+ nová sada ikoniek v menu a na paneli nástrojov (16px)
+ v moduloch Štatistika a SumarizáciaX pridaná možnosť kopírovať tabuľky
Nastavania programu
+ 3 nové sady symbolov pre kategórie
Zoznam poznámok
- zrušenie limitu 10 znakov v nadpise poznámky
+ pridaná možnosť kopírovať označené poznámky do schránky
Zoznam kategórií
+ stromový pohľad na kategórie a podkategórie

Verzia 2.2.9 * 04. 03. 2013

Nová transakcia
* oprava okna pri zmene DPI obrazovky
* oprava zoznamu kategórií pri rozdelení kategórií
* oprava poľa Popis (rešpektované veľké a malé písmená po klávese Tab a Enter)
Modul Sumarizácia X
* oprava chyby pri zoradení údajov podľa partnera
+ možnosť radiť vzostupne a zostupne stĺpce tabuľky (kliknutím na záhlavie)
+ možnosť zobrazenia grafu salda (skupinový stĺpcový graf)
+ možnosť skopírovať alebo vytlačiť tento graf
Hlavná obrazovka
+ pridaný 4. koláčový graf pre celkové príjmy, výdaje a presuny

Verzia 2.2.8 * 10. 02. 2013

Hlavná obrazovka
* oprava sumarizácie (zámena funkcie SUM za TOTAL v SQLite dotazoch)
* v sumarizačnej tabuľke sa vždy zobrazoval nadpis "KATEGÓRIE", aj keď išlo o sumár napr. osôb
* oprava grafu pri zväčšení (nebral do úvahy všetky štatistické nastavenia)
* oprava ukladania troch panelov (filter, toolbar a sumarizáica) do súboru RQMONEY.INI
* oprava zobrazenia textu vo zvislých záložkách (pre Windows XP)
+ v sumarizačnej tabuľke zobrazenie salda po označení viacerých záznamov
+ nový modul Sumarizácia X s možnosťou Exportu (PDF, XLS, CSV)
Plánovač
+ nový vzhľad okna s detailom (hlavička + zoznam platieb)
Plánovač - pridanie záznamu
+ možnosť presunu po poliach pomocou kláves Enter aj Tab
Nový záznam
+ možnosť rozdeliť transakcie (ak je na jednom doklade viac podkategórií transakcií)
+ možnosť presunu po poliach pomocou kláves Enter aj Tab

Verzia 2.2.7 * 25. 12. 2012

Celý program:
* oprava zobrazenia plánovaných platieb (presunov)
* oprava prevodu súboru z verzie 1.3 na 2.x
+ v exporte do PDF možnosť pripojiť sumarizačnú tabuľku a graf na koniec tlačovej zostavy
Hlavná obrazovka:
* zlepšenie farieb záporných súm na čiernom pozadí

Verzia 2.2.6 * 25. 11. 2012

Celý program:
+ Manuál súčasťou programu (v adresári HELP)
+ Pridaný poľský jazyk (autor Zygmunt)
Rozpočet:
* oprava kopírovania rozpočtu
* oprava zobrazenia plánu v rozpočte
+ možnosť vymazať viaceré rozpočty naraz
Plánovač:
* oprava generovania pridaných plánovaných presunov

Verzia 2.2.5 * 04. 11. 2012

Celý program:
+ možnosť spustiť program s parametrom (názvom databázy) -
napr. D:\RQMONEY\rqmoney.exe E:\DATA\subor.rqm
(= možnosť spustiť program aj dvojklikom myši na databázu - ak je priradený súbor RQMONEY.EXE k prípone RQM)
Nastavenia:
+ pridanie aktuálneho dátumu do tlačovej zostavy PDF
+ potvrdenie zálohovanie pred zatvorením súboru
+ možnosť nastaviť počet zálohovaných súborov pre 1 databázu (max. 20)
+ možnosť nastaviť rovnaké farby pre presuny ako pri príjme (modrá) a výdaji (červená)
Zoznam poznámok:
+ možnosť vymazať viaceré poznámky naraz
Zoznam popisov:
+ možnosť vymazať viaceré popisy naraz

Verzia 2.2.4 * 14. 10. 2012

Celý program:
+ pridaný modul Štatistika
* opravené menšie chyby
Export do PDF:
* opravená hlavička tlačovej zostavy

Verzia 2.2.3 * 19. 8. 2012

Celý program:
* opravené menšie chyby
+ pridaný taliansky jazyk (autor Enrico Enzo Grosso)
Nastavenia programu:
+ pridané nastavenia grafu
Zoznam štátnych sviatkov:
+ možnosť vymazať viacero sviatkov naraz

Verzia 2.2.2 * 12. 7. 2012

Nastavenia programu:
* oprava zálohovania databázy (pre užívateľov s Licenčným číslom)

Verzia 2.2.1 * 9. 7. 2012

Nastavenia programu:
* oprava zálohovania databázy (pre všetkých užívateľov)

Verzia 2.2.0 * 8. 7. 2012

Celý program:
* opravené viacero chýb
+ pridaný holandský jazyk (autor Peter Tak)
Hlavné okno:
+ nový graf (včítane koláčového typu)
+ možnosť označiť viacero riadkov v sumarizácii (+ zobrazenie ich súčtov)
+ nová funkcia Hromadná oprava transakcií (v hlavom menu, len pre užívateľov s Licenčným kľúčom!)
+ zobrazenie dátumu v ľavom dolnom rohu
+ dvojklik na sumarizačný riadok označí príslušné transakcie
Zoznam mien:
* oprava editácie kódu meny (neaktualizoval sa v účte)
Nový záznam:
+ ak užívateľ pridá nový záznam do číselníka, tento sa automaticky objaví v ponuke (roletke) nového záznamu
Nastavenia:
+ úplne nové usporiadanie všetkých komponentov, ktoré sa ukladajú do INI súboru
+ prehľad formátov dátumu a čísla

Verzia 2.1.0 * 18. 12. 2011

Celý program:
* opravené viacero drobných chýb
+ pridaný nemecký jazyk (vďaka Chrisovi)
Nastavenia:
+ pridaná voľba "Ak neexistuje súbor na otvorenie, hľadať ho v hlavnom adresári"
Detail transakcie:
+ pridaná možnosť delenia a násobenia v poli Suma
Plánovač:
* Zmenený vzhľad kalendára a pridané 2 možnosti pre jeho zobrazenie,
+ Budúce transakcie možno zadať ručne (zobrazia sa ružovou farbou)
* Zápis plánovaných transakcií má viac možností a dokáže tiež zapisovať individuálne každú jednu platbu (je potrebné potvrdzovanie).

Verzia 2.0.8 * 30. 10. 2011

Celý program:
* opravené veľké množnostvo chýb
+ pridané jazyky poľský, taliansky, portugalský-Br, portugalský-Pt a španielsky
Hlavné okno:
+ Export transakcií do PDF, CSV, XLS
+ Export sumarizácie do PDF, CSV, XLS
Rozpočet:
+ Export rozpočtu do PDF, CSV, XLS (hlavné menu)
Nastavenia:
+ zaškrtávacie políčko "Zobraziť správu pri štarte, že nie sú plánované platby"
+ zaškrtávacie políčko "Zobraziť text v tlačidlách"

Verzia 2.0 * 02.10.2011

Po vyše dvoch rokoch od vydania poslednej stabilnej verzie vychádza ÚPLNE NOVÁ VERZIA RQ Money. Jej zdrojový kód bol kompletne prepísaný do jazyka Delphi. Počet stiahnutí verzie 1.3 len z autorovho webu v tomto čase už prekročil 43 000!!!

Celý program:
+ Pridané pole PAYEE (niečo ako partner, príjemca platby)
+ Pridaný číselník ŠTÁTNE SVIATKY (pre generovanie plánovaných platieb)
+ Možnosť zadávať názvy osôb, účtov, kategórií, podkategórií a partnera malými aj veľkými písmenami
+ Po vytvorení databázy sa zobrazí ponuka na spustenie Sprievodu pre začiatočníka.
+ Kontrola aktualizácie novšej verzie
* Zmena menu (logickejšie rozloženie jednotlivých ponúk)
* Zmena tlačovej zostavy z TXT formátu do PDF (krajšia grafika, možnosť výberu fontu)
* Zmena grafu z koláčového na stĺpcový (kvôli jednoduchosti spracovania, neskôr pribudne aj koláčový)
* Rýchlejšie označenie všetkých záznamov (transakcií)
Hlavná obrazovka:
+ Tabuľka o aktuálnom stave na účtoch (okrem prehľadu kategórií a podkategórií)
+ Údaj o čase načítania všetkých údajov (transakcií) na obrazovku
+ Možnosť kopírovať označený záznam
Číselník účtov:
+ Možnosť nastaviť účet ako archívny (nezobrazuje na v ponuke hlavnej obrazovky a ďalších formulároch)
Stále platby:
* Zmena názvu na Plánovač
* Oprava zobrazovania nezapísaných plánovaných platieb (aj keď v daný deň nebol program spustený)
+ Kalendár plánovaných platieb (vo forme mesačného prehľadu)
+ Možnosť pridávania, prezerania a mazania vygenerovaných plánovaných platieb

Verzia 1.3 * 05.04.2009

Číselník podkategórií
* Znak / (lomka, slash) v názve podkategórie spôsoboval haváriu programu pri uložení nového záznamu

Celý program
* Oprava chyby uloženia filtrov a zálohy databázy pri zatvorení dokumentu (príp. ukončení programu). ak neexistovala cesta k zálohe
* Program havaroval v grafe pri spracovaní sumy vyššej ako je integer (2 147 483 647), premenná zmenená na typ double (1,7308)

Verzia 1.2 * 02.11.2008

Celý program
+ Sprievodca pri vytvorení nového súboru (databázy)
* Oprava zobrazenia okien pri prepnutí ALT+TAB
Hlavná obrazovka:
* Oprava zobrazenia mesiacov v grafe
+ Možnosť označiť všetky záznamy naraz (klávesová skratka CTRL+A)
Stále platby
+ Možnosť evidovať v stálych platbách aj presuny.
+ Možnosť použiť ľubovoľný vzorec v sume, napr. 123,4*5-678/9
+ Možnosť radenia záznamov podľa ľubovoľného stĺpca
Nastavenia:
+ Možnosť zálohovať súbor pri skončení programu do zvoleného adresára
+ Graficky prepracované a rozdelené celé okno
+ možnosť uložiť nastavenie filtrov pri zatvorení súboru
+ možnosť nastaviť písmo tabuliek (v hlavnom okne)
Číselník mien:
+ Možnosť vymazať viacero mien naraz (hlavne nepoužívané)
Nový záznam:
+ Možnosť použiť ľubovoľný vzorec v sume, napr. 123,4*5-678/9
+ Možnosť automatického otvorenia okna po uložení záznamu
Štatistika:
* Oprava zobrazenia počiatočných stavov pri zmene dátumu
O programe, Jazyk:
+ Graficky prepracované celé okno
Heslo (pri otvorení súboru):
+ Doplnená bezpečnostná numerická klávesnica
+ Graficky prepracované celé okno (doplnené ďalšie informatívne údaje)
SQLite zóna:
+ Po výbere jedného z 5 preddefinovaných SQL príkazov sa zobrazí jeho popis

Verzia 1.1 * 31.07.2008

celý program
+ automatické rozšírenie comboboxu (rozbaľovacej roletky) pri širšom texte
+ oddeľovač tisícov a desatinný oddeľovač podľa systému windows
+ turecká lokalizácia (autor: neutralizer)
+ nemecká lokalizácia (autor: anonym)
+ francúzska lokalizácia (autor: didier bourre)
+ otvorenie poslednej databázy z usb kľúča na inom počítači (ak nebola nájdená cesta k súboru)
+ grafický pozdrav pri prázdnom grafe
* oprava bliknutia obrazovky pri štarte
* oprava programu pri otvorení súboru (vo viste)
* prednastavené hľadanie v celej databáze + priame vyhľadávanie po enter
* oprava exportu
* oprava chyby tlačovej zostavy
* optimalizácia kódu v grafike
* ostatné drobné opravy a vylepšenia
hlavné okno
+ pridaný filter meny
- odobrané členenie účtov na aktívne a pasívne (dočasne)
* zrýchlenie čítania záznamov do tabuľky
rozpočet
+ možnosť kopírovania rozpočtu
+ automatické pamätanie si pozície okna a posuvnej lišty
+ popup menu pre obdobie aj za pomoci pravého tlačítka myši
okno štatistika
+ automatické pamätanie si pozície okna a posuvnej lišty
prepočet hotovosti
+ pamätanie si posledne vybranej meny
* oprava zápisu

Verzia 1.0 * 15.03.2008

celý program
(+) doplnené ikonky (symboly) v rozbaľovacích roletkách a zoznamoch,
(+) nové okno prepočet hotovosti (slúži na prepočet hotovosti) s možnosťou tlače,
(+) pridané nové jazykové súbory (čínsky tradične, maďarsky, rusky, španielsky),
(*) oprava sumáru vyznačených riadkov,
(*) sumarizácia nájdených záznamov + graf,
(*) zlepšená oprava kontroly duplicity nových záznamov v číselníkoch.
hlavné okno
(+) sumarizácia aktívnych a neaktívnych účtov (cez filter účtov),
(+) možnosť vertikálnej zmeny veľkosti grafu,
(*) pri prepnutí obdobia z intervalu na pevné sa aktualizujú dáta.
nový záznam (oprava záznamu)
v možnosť zapísať sumu pomocou výpočtu (napr.: 25.3+17.8) - povolené operácie len plus a mínus,
(*) opravené: pri zmene príjmu/výdaju na presun sa nevymazal pôvodný záznam.
rozpočet
(+) pri otvorení okna rozpočtu sa automaticky nastaví najnovšie obdobie,
(+) zadávanie sumy numerickou aj hlavnou klávesnicou,
(+) možnosť vertikálnej zmeny veľkosti grafu,
(*) oprava sumarizácie príjmov a výdajov v riadku celkom,
(*) zobrazujú sa všetky plány spolu so všetkými skutočnosťami.
číselník účtov
(+) doplnený číselník meny,
(+) označenie účtu ako aktívny a neaktívny + výšku jeho limitu.
štatistika
(+) úplne prepracovaný (nové možnosti zoskupovania, nové možnosti zobrazovania),
(+) možnosť vertikálnej zmeny veľkosti grafu,
(*) oprava načítania kategórií,
(*) oprava počiatočného stavu (pri filtri kategórie či osoby je 0).
kalendár
(+) nový dizajn, nekonenčný dátum, obsluha klávesami.
o programe
(+) nový dizajn, zjednodušený text.
prepočet hotovosti
(+) zadávanie sumy iba numerickou aj hlavnou klávesnicou.
vlastnosti
(+) doplnený o číselník mien.
sql zóna
(+) možnosť zmeny slova transfer na ľubovoľné (použite 4. príkaz v zozname - nahraďte slovo transfer za svoje).

Verzia 0.9 * 31.08.2007

(+) vo vybraných stálych platbách možnosť zmeniť deň a sumu,
(+) pri tlači možnosť výberu šablony,
(+) v nastaveniach možnosť zmeny farby pozadia (skin),
(+) v okne vlastnosti sa zobrazia ku každej tabuľke (číselníku) príslušné záznamy,
(+) možnosť zmeniť výšku grafu v hlavnom okne a dennom výkaze,
(+) jazykový súbor brazílska_portugalčina (autor afrânio brenelli ),
(+) jazykový súbor poľština (autor konrad chmielewski ),
(-) štruktúra tabuliek z sqlite zóny,
(*) spustenie nápovedy (voľba výberu nápovedy z anglickej či slovenskej),
(*) načítanie priestupného dňa v priestupnom roku,
(*) zápis apostrofu v zázname (v účte i podkategórii),
(*) tlač rozpočtu (predtým bol v poslednom stĺpci index, teraz percentá),
(*) lepšia optimalizácia pamäte (nižšia spotreba ram),
(*) pri oprave záznamu ak sa pridala nová kategória, záznam sa nezapísal,
(*) zlepšená kontrola zápisu neexistujúceho dňa (napr. 31. apríl),
(*) iné drobné opravy a vylepšenia.

Verzia 0.8 * 01.07.2007

(+) možnosť používať dĺžne a mäkčene v názve a ceste databázy s najnovšou knižnicou sqlite3.dll,
(+) nový číselník popis pre ukladanie opakujúcich sa popisov k záznamu,
(+) nový výkaz rozpočet (mesačné porovnanie plánu a skutočnosti),
(+) odčlenenie jazykových súborov z hlavného exe súboru (možnosť vlastnej lokalizácie užívateľmi),
(+) odčlenenie ikoniek nástrojov z hlavného exe súboru (možnosť vlastnej sady ikoniek nástrojov),
(+) použitie spúšťačov (triggerov) pri vymazaní účtu (automatické vymazanie účtov v hlavnej databáze, v stálych platbách),
(+) použitie spúšťačov (triggerov) pri vymazaní podkategórie (automatické vymazanie podkategórií v hlavnej databáze, v stálych platbách, v rozpočte),
(+) v status bare zobrazenie sumarizácie viacerých označených riadkov,
(+) popup menu v poznámkach (aktivovanie pravým tlačítkom myši),
(+) hlavná ikonka programu,
(*) zjednotenie klávesových skratiek v hlavnom menu a vo formulári záznam (f3...f12),
(*) v záhlaví hlavnej tabuľky šípka hore/dolu namiesto textu "\/" a "/\",
(*) v zázname v sume môže byť nulová hodnota,
(*) oprava iba jedného záznamu pri presune (možný napr. rozdielny dátum),
(*) oprava textu v kalendári (zobrazoval sa text 'účet' namiesto 'rok'),
(*) oprava grafu pri filtri mesiac = "#" a pohyb = "výdaj" alebo "presun",
(*) ostatné drobné opravy

Verzia 0.7 * 22.04.2007

(+) v nastaveniach funkcia zapamätania aktuálnej pozície okna a šírky stĺpcov,
(+) v ročných výkazoch graf zobrazenia príjmov, výdajov a presunov (za jednotlivé roky),
(+) možná zmena jazyka kedykoľvek po spustení programu (aj pri zatvorenom či otvorenom súbore),
(*) oprava sumarizácie

Verzia 0.6 * 15.04.2007

(+) automatické zobrazenie stálych platieb pre daný deň po spustení programu
(+) možnosť skrytia/zobrazenia panela nástrojov v nastaveniach
(*) oprava zápisu nového záznamu, ak kategória s podkategóriou mali rovnaký text
(*) oprava sumarizácie pri západnom formáte čísla (napr. 25,645.00)
(*) ostatné menšie opravy (čeština) a vylepšenia

Verzia 0.5 * 06.04.2007

hlavné okno
(+) stĺpec účet v hlavnom okne (len pri šírke obrazovky nad 800 bodov),
(+) položka presuny v sumarizačnej časti,
(+) panel nástrojov s ikonkami rýchleho spustenia,
(+) tlač sumarizačných údajov (pravým tlačítkom v sumarizačnej tabuľke),
(-) zjednotenie troch typov grafov do jedného (bez možnosti voľby),
(-) tlač grafu (dá sa skopírovať do iného programu a tam vytlačiť),
(*) chybný výpočet počiatočného stavu pri zapnutom filtri účet,
(*) celokruhový graf prerobený na tzv. kolesový,
okno pridanie/oprava záznamu
(+) funkcia presun z jedného účtu na druhý (vytvoria sa dva záznamy s vlastnou ikonkou),
(+) možnosť výberu položky pri pridaní/oprave záznamu zadaním číselného kódu (id z číselníkov),
okno nastavenie programu
(+) zaškrtávacie pole účet pri tlači a exporte zaznamov,
(+) v nastaveniach zapnutie/vypnutie výzvy pri vložení/editovaní záznamu a konca programu,
(+) v nastaveniach zapnutie/vypnutie svetlého podkladu grafu v hlavnom okne,
číselník podkategórií
(+) možnosť hromadnej konverzie podkategórie na presun (ak slúžila do verzie 0.5 takémuto účelu),
ostatné
(+) sqlite zóna (s možnosťou vlastného výberu dát a ľubovolnej zmeny údajov v databáze),
(-) hláška na začiatku mesiaca o nulovom počte záznamov,
(*) opravy a vylepšenia (preklad do češtiny, optimalizácia kódu a mnohé ďalšie) od [w]arrianta,
(*) opravené denné výkazy a kompletne prerobené ročné výkazy,
(*) nový grafický dizajn všetkých editovacích formulárov,
(*) v celom programe všetky nadpisy a hlášky malými pismenami,
(*) aktualizovaná napoveda

Verzia 0.4 * 13.01.2007

(+) možnosť radenia záznamov vzostupne (znak /\) a zostupne (znak \/) kliknutím na názov stĺpca
(+) v exporte možnosť výberu polí, oddeľovača polí a oddeľovača desatinného miesta
(+) pri tlači možnosť výberu polí a dĺžky polí (s možnosťou ich automatického zapamätania)
(+) zadávanie dátumu nového/opravovaného záznamu výberom z kalendára
(+) položky začiatok a koniec obdobia v hlavnom okne
(+) farebne odlíšené príjmy a výdaje pri zadávaní novej stálej platby v ponuke pod/kategórie
(-) možnosť radenia záznamov v nastavení programu
(*) oprava chyby filtra pri vytvorení nového alebo otvorení existujúceho súboru
(*) oprava chyby filtra pri pridaní/editovaní/zmazaní záznamu
(*) ostatné menšie opravy (sumár v dennom výkaze, preklad do češtiny a angličtiny)

Verzia 0.3 * 17.12.2006

(+) (polo)automatizácia stálych platieb za mesiac (nový číselník)
(+) rozšírený filter obdobia o interval od-do
(+) zobrazenie dennej zostavy v akomkoľvek období
(+) dvojklik na mesiac v sumári (pri filtri mesiaca #) označí príslušné záznamy
(+) menu domovská stránka v nápovede
(-) zvuk (gong) po klávese enter vo formulároch
(*) oprava filtra (ak všetky filtre okrem osoby boli v stave *, zobrazovala sa chybova hláška
(*) ostatné menšie opravy (čeština, chybný súčet riadkov v status bare, tzv. zamŕzanie pri prepnutí na inú aplikáciu)

Verzia 0.2 * 27.05.2006

(+) znak * do filtra účtov (možnosť načítať všetky účty)
(+) v nastaveniach možnosť zaškrtnúť pamätanie poslednej databázy (pri štarte programu sa táto automaticky otvorí)
(+) ďalšie meny štátov do číselníka účtov
(-) zmenšený počet potvrdzovacích hlášok
(*) chybná sumarizácia príjmov a výdajov pri západnom formáte čísla (ak oddeľovať tisícok nebola medzera, ale bodka či čiarka)
(*) abecedné radenie osôb v čiselníku
(*) tlač (cez notepad.exe)
(*) iné drobné chybičky (chybný anglický preklad debetu, záporné číslo pri trojfarebnom grafe, ...)

Verzia 0.1 * 01.05.2006

Takmer po roku práce vychádza prvá verzia programu.

Copyright © 2017