RQ Money

EXCELENTNÝ PROGRAM AKO UŠITÝ PRE VAŠE PENIAZE

DATABÁZA

VYTVORENIE NOVEJ DATABÁZY (CTRL + N)

Ak začínate prácu s programom, je potrebné najprv vytvoriť nový súbor (resp. založiť novú databázu), kam sa budú ukladať vaše údaje. Z menu SÚBOR | VYTVORIŤ sa zobrazí dialógové okno (sprievodca novým súborom), v ktorom je od vás vyžadované zadať:
 • názov súboru (napr. NOVY.RQM, MÔJ ÚČET.RQM a pod.). Ak nezadáte príponu súboru (RQM), táto bude pridaná automaticky. Údaj je povinný.
 • cestu (adresár), kde sa má tento nový súbor uložiť (napr. C:\RQMONEY). Údaj je povinný.
 • menu, v ktorej bude vedený Váš účet (minimálne jedna mena je povinná)
 • heslo, ktorým môžete vaše citlivé údaje v súbore ochrániť. Ak sa tak nerozhodnete, môžete súbor zaheslovať neskôr. Údaj nie je povinný, len odporúčaný.
O úspešnom vytvorení novej databázy budete informovaní. Program zároveň ponúkne užívateľovi tzv. sprievodcu pre začiatočníka, ktorému napovie, ako vyplniť niektoré záznamy a ako pridať prvú transakciu.
Keď ste si nový súbor vytvorili, máte dve cesty, ktorými sa môžete vydať pri práci s programom.
 • najskôr vyplniť zoznamy, ktoré vám uľahčia ďalšiu prácu. Ide najmä o hlavné zoznamy (osoby, účty a kategórie). Zápis transakcií (denných záznamov o príjmoch a výdavkoch) nechať až na koniec,
 • začať rovno pracovať s programom (t. j. môžete hneď pridať nové transakcie) s tým, že zoznamy budete zadávať tzv. "za behu", t. j. počas vytvárania záznamov o príjmoch a výdavkoch.

OTVORENIE DATABÁZY (CTRL + O)

Existujúcu databázu je možné otvoriť pomocou dialógového okna. V prípade, že chcete otvoriť databázu z verzie 2.0, vyberte súbor s príponou RQM. Ak chcete otvoriť staršiu databázu (verzie 1.3 a nižšej), vyberte súbor s príponou DB (musíte zmeniť [Typ súboru] v dialógovom okne). Následne po potvrdení súboru sa Vám zobrazí sprievodca, ktorý Vám pomôže "preklopiť" Vašu staršiu databázu do novšej verzie 2.0 (pôvodnú databázu DB pritom nezmení).

ZATVORENIE DATABÁZY (CTRL + X)

Táto funkcia je dostupná len v prípade, že máte otvorenú nejakú databázu. Zatvorením databázy dôjde k ukončeniu práce s databázou (všetky údaje z hlavnej obrazovky zmiznú).
Následne môžete:
 • vytvoriť úplne novú databázu,
 • otvoriť už existujúcu databázu,
 • ukončiť program.

HESLO DATABÁZY (CTRL + W)

Ochrana citlivých údajov (a finančné údaje sú mimoriadne citlivé!) iste príde užívateľovi vhod. Každý súbor je možné ochrániť iným heslom. Cez menu DATABÁZA | HESLO si vyvoláte dialógové okno na zaheslovanie súboru. Stačí vplniť nové heslo, v ďalšom riadku ho potvrdiť a potom uložiť. Pri najbližšom otvorení súboru bude od vás toto heslo pýtané.
Ak chcete existujúce heslo zrušiť, vyplňte staré heslo a nové heslo nechajte prázdne.

SPRIEVODCA ZAČIATOČNÍKA (CTRL + G)

Sprievodca začiatočníka je pomocný program pre začínajúcich užívateľov. Ponúkne sa po úspešnom vytvorení novej databázy. V jednotlivých krokoch vysvetľuje, ako vyplniť zoznamy osôb, účtov a kategórií (resp. podkategórií), a tiež ako pridať svoju prvú transakciu (príjem, výdaj alebo presun) do hlavného okna. Sprievodcu začiatočníka je možné spustiť v programe kedykoľvek, keď je otvorená nejaká databáza (kvôli zápisu záznamov).

SQLITE ZÓNA (CTRL + Q)

SQLite zóna slúži pokročilejším užívateľom na vlastné operácie s databázou. Táto funkcia ponúka už vstavané niektoré SQL príkazy, ale užívateľ môže zadaním vlastných SQL príkazov získavať ľubovoľné údaje (príkazom SELECT), resp. úplne meniť záznamy (pridávať, opravovať či mazať).
UPOZORNENIE: Každý užívateľ by si mal pred začatím práce v SQLite zóne urobiť zálohou svojej databázy!!! Môže si totiž nesprávnym SQL príkazom poškodiť svoje údaje. Preto by mali SQL dotazy vykonávať len skúsení užívatelia, ktorí dobre vedia, čo jednotivé príkazy znamenajú. Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie databázy užívateľom.

VLASTNOSTI DATABÁZY (CTRL + R)

V menu DATABÁZA | VLASTNOSTI si môžete kedykoľvek dať zobraziť dialógové okno, ktoré vás bude informovať o vlastnostiach vášho súboru (názov, veľkosť, dátum poslednej zmeny) a databázy (počet záznamov v jednotlivých tabuľkách).

TRANSAKCIE

A financial transaction can be any of three types (Income, Expenditures or a Transfer). An income or expenditure transaction adds one record to the database. A transfer AUTOMATICALLY results in two records, a debit from the donor account and a credit to the receiving account.

PRIDANIE NOVEJ TRANSAKCIE (INSERT)

Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom je potrebné vyplniť 5 povinných polí (DÁTUM transakcie, POHYB (kredit, debet, transfer), ÚČET, PODKATEGÓRIA a OSOBA).
Pole SUMA, POPIS a PARTNER nie sú povinné. V poli SUMA môžete zadať jednoduchý výpočet (bez zátvoriek hranatých [] a okrúhlych () pri výpočte). Povolené sú funkcie sčítania a odčítania (do verzie 2.1.0) a násobenie a delenie (od verzie 2.1.0). napr.:
 • 132,5+44-19,6 (po stlačení klávesy Enter sa zobrazí výsledok 156,90) alebo
 • 2,5+3*4 alebo
 • 12*10/2,5 alebo
 • 25,4-33/3,3
Program prednostne vypočíta násobenie a delenie, až potom súčet a rozdiel.
Medzi jednotlivými položkami sa môžete pohybovať stlačením klávesy ENTER (odporúčané).

VÝBER ZO ZOZNAMU

Ak je rolovací zoznam prázdny, musíte ho naprv naplniť v príslušnom zozname. Vybrať položku z už naplneného zoznamu môžete potom viacerými spôsobmi:
 • napísať počiatočné písmeno položky a následne použítiť šípky nadol/nahor,
 • pomocou myši rozbaliť rolovací zoznam a vybrať položku (môžete použiť aj klávesovú skratku ALT+šípka dole),
 • účet, podkategóriu a osobu je možné vybrať vo verzii 1.3 aj tzv. kódom (číselným identifikátorom - ID), ktorý má každá položka zobrazený v číselníku. Ak napr. v číselníku podkategórií máte pod číslom 13 uloženú kategóriu AUTO s podkategóriou SERVIS, pre výber tejto položky stačí zadať jej ID, čiže 13. Ak ste sa pomýlili pri čísle, stlačte kláves DELETE alebo BACKSPACE a zadajte číslo znovu.
Ak sú vyplnené všetky potrebné polia, stačí záznam uložiť. Po uložení sa tento zobrazí v hlavnom okne ako riadok. Viacero riadkov (záznamov) vytvára tabuľku, ktorú je možné zoradiť vzostupne kliknutím na záhlavie príslušného stĺpca (zobrazí sa šípka nadol) alebo zostupne (šípka nahor).

OPRAVA TRANSAKCIE (ENTER)

Každý vložený záznam je možné opraviť. V zobrazenom dialógovom okne stačí opraviť ľubovoľné pole - prepísať textové pole (DÁTUM, SUMA, POPIS) alebo vybrať inú hodnotu z číselníkov (ÚČET, PODKATEGÓRIA, OSOBA alebo PARTNER). Opravený záznam je potrebné znovu uložiť (kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ alebo zrýchlenou klávesovou skratkou SHIFT+ENTER).

KOPÍROVANIE TRANSAKCIE (CTRL + INSERT)

Ak máte podobnú transakciu, akú ste použili už predtým, jej skopírovaním sa vytvorí celkom nový záznam s tými istými hodnotami. Tie môžete samozrejme ešte upraviť, ale v každom prípade ušetríte čas (nemusíte vypisovať rovnaké hodnoty).
Kopírovať možno iba transakcie typu PRÍJEM alebo VÝDAJ.

VYMAZANIE TRANSAKCIE (DELETE)

Program umožňuje vymazanie jednej alebo viacero označených transakcií naraz. V Nastaveniach programu (v časti Potvrdenia) je možné nastaviť potvrdzovanie vymazávania transakcií (odporúčané) alebo okamžité vymazávanie (neodporúčané). Ak chcete označiť viac záznamov, môžete to urobiť viacerými spôsobmi:
 • ak ide o záznamy za sebou, označte myšou prvý záznam, stlačte kláves SHIFT a myšou označte posledný záznam,
 • ak ide o záznamy na rôznych miestach, stlačte kláves CTRL a myšou klikajte na záznamy, ktoré chcete označiť,
 • ak ide o záznamy v jednej kategórii, jednoducho kliknite 2x na názov kategórie v sumarizačnom okne (v dolnej časti medzi filtrom a grafom) - platí len vo verzii 1.3 a staršej,
 • ak ide o záznamy PRESUNU je potrebné označiť obidva záznamy daného záznamu presunu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!
Po vykonaní opravy alebo vymazaní záznamu NIE JE možné vrátiť tieto kroky späť. Všetky kroky, ktoré vykonávate nad databázou (pridanie, oprava, výmaz) sa vykonávajú okamžite, nie je potrebné súbor neskôr ukladať. Veľkou výhodou tohto systému je, že napr. v prípade výpadku prúdu či zamrznutia operačného systému (áno, aj to sa niekedy prihodí vo Windows :D) budete mať napr. po polhodinovej práci s programom všetky zmeny, ktoré ste doteraz robili, uložené. Nevýhodou je, ak omylom vymažete alebo prepíšete niektoré záznamy - nie je totiž možný krok späť !!!
Preto autor programu odporúča užívateľom databázu VŽDY ZÁLOHOVAŤ (resp. archivovať)!!!
Program vo verzii 1.3 umožňuje automatické vytvorenie zálohy databázy.
Program vo verzii 2.0 a novšej taktiež umožňuje automatické zálohovanie - do 2000 transakcií v databáze zadarmo. Ak užívateľ prekročí 2000 transakcií v databáze, automatické zálohovanie SA VYPNE. Môžete však prispieť autorovi na ďalší vývoj programu sumou 10 EUR (resp. 250 CZK), čím získate licenčný kľúč, ktorý Vám odomkne automatické zálohovanie všetkých databáz na danom počítači. Detailnejšie informácie o licenčnom kľúči získate na stránke podpora.
AUTOR NEZODPOVEDÁ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY POUŽIVANÍM TOHTO PROGRAMU !!!

IMPORT TRANSAKCIÍ (CTRL + I)

Program umožňuje import CSV alebo TXT súboru (napr. bankové výpisy) pre prenos transakcií do programu.
V sprievodcovi importu je potrebné zvoliť:
 • súbor pre import (CSV alebo TXT formát)
 • cieľový účet a
 • správnu šablónu pre špecifikovanie formátov importu (dátum, sumu, typ transakcie a pod.). Žiadna šabóna nie je vopred pripravená, každú jednu si musí užívateľ sám nastaviť (a uložiť pre prípadné ďalšie použitie neskôr).

EXPORT TRANSAKCIÍ (CTRL + E)

Program umožňuje export vyznačených transakcií (taktiež Sumarizačnej tabuľky, Štatistiky alebo SumarizácieX) do rôznch formátov, napr. PDF, CSV alebo XLS pre ďalšie použitie. Užívateľ môže nastaviť viacero možností pre tlač (papier, písmo, okraje, ...) alebo formát dátumu pre XLS súbor.

HISTÓRIA TRANSAKCIÍ (CTRL + H)

Táto informatívna funkcia je implementovaná len od verzie 2.4.0.
Transakcie vytvorené v staršej verzii nebudú mať dátum vytvorenia.

ZOZNAMY

OSOBY (F12)

Číselník slúži na evidenciu jednotlivých osôb, ktoré disponujú s financiami (a tieto im budú rozpísané). Je možné používať okrem jednotlivých osôb aj tzv. skupiny (napr. RODIČIA, VŠETCI a pod.), lebo sa môžu vyskytnúť príjmy alebo výdaje, ktoré sa budú týkať časti skupiny (napr. u RODIČOV posedenie v reštaurácii či návšteva divadla) alebo VŠETKÝCH (napr. poplatok za zájazd či nákup nábytku).
Údaj je v transakcii povinný. Počet osôb v číselníku je neobmedzený.
UPOZORNENIE: Vymazaním osoby dôjde k vymazaniu všetkých transakcií (prímov, výdajov i presunov), ktoré sú v databáze k nej priradené.

KATEGÓRIE (F11)

Číselník uľahčí triedenie príjmov a výdajov podľa kategórií. Ak napr. používate automobil, stačí vytvoriť kategóriu AUTO a k nemu príslušné podkategórie (napr. BENZÍN, SERVIS A OPRAVY, POISTNÉ, PARKOVNÉ A POKUTY, atď.).
Poradie radenia záznamov v číselníku je nasledovné (podľa stĺpcov):
PORADIE - POHYB - KATEGÓRIA - PODKATEGÓRIA.
Poradie slúži na to, aby ste si vami očíslované položky (kategórie a podkategórie) zoradili tak, ako vyhovujú vám (napr. najčastejšie používané položky na vrchu). Ak necháte poradie všade rovnaké, bude radenie záznamov abecedné... (teda najprv POHYB, potom KATEGÓRIA a na koniec PODKATEGÓRIA).
Je len na vás, ako podrobne si rozčleníte svoje kategórie na podkategórie.
Údaj je v transakcii povinný. Počet kategórií a podkategórií v číselníku je neobmedzený.
UPOZORNENIE: Vymazaním podkategórie dôjde k vymazaniu všetkých transakcií (prímov, výdajov i presunov), ktoré sú v databáze k nej priradené.

ÚČTY (F10)

Číselník slúži na evidenciu všetkých účtov, ktoré budete používať. Každý účet si môžete viesť v ľubovoľnej mene. Nie je možné viesť jeden účet vo viacerých menách.
Na začiatku práce s programom Vám odporúčam vytvoriť si minimálne 2 účty (napr. HOTOVOSŤ a BANKOVÝ ÚČET). U všetkých účtoch je možné zadať počiatočný stav účtu (kvôli presnej evidencii). Dátum založenia účtu je potrebný kvôli kontrole zápisu dátumu záznamu (program neumožní zapísať transakciu - t. j. príjem, výdaj alebo presun), ak je jeho dátum starší než dátum založenia účtu.
Údaj je v transakcii povinný. Počet účtov v číselníku je neobmedzený.
UPOZORNENIE: Vymazaním účtu dôjde k vymazaniu všetkých transakcií (prímov, výdajov i presunov), ktoré sú v databáze k nej priradené.

POPISY (F9)

Číselník slúži pre rýchlejšie zadávanie častých rovnakých poznámok (popisov) k nejakej transakcii (napr. nájomné za byt, splátka úveru, výber z bankomatu a pod.).
Údaj je v transakcii nepovinný. Počet popisov v číselníku je neobmedzený.

PARTNERI (F8)

Číselník slúži na lepšie členenie vašich výdavkov či príjmov podľa partnerov. Tento číselník je nový od verzie 2.0 (na žiadosť viacerých užívateľov, najmä zahraničných). V prípade, že chcete sledovať napr. kde (u ktorého partnera) najviac nakupujete, môžete si založiť partnerov (napr. TESCO, LIDL, BILLA, KAUFLAND, ...) a sledovať, kam najviac odchádzajú Vaše peniaze.
Údaj je v transakcii povinný.Počet partnerov v číselníku je neobmedzený.
UPOZORNENIE: Vymazaním partnera dôjde k vymazaniu všetkých transakcií (prímov, výdajov i presunov), ktoré sú v databáze k nemu priradené.

MENY (F7)

Číselník slúži pre potreby účtov (každý účet môže byť vedený len v jednej mene). Užívateľ si sám môže vytvoriť aj vlastnú menu :).
Pri každej mene je uvádzaná aj jeho tzv. mincovka (zoznam všetkých bankoviek a mincí). Pokiaľ sú tieto zadané, je možné v Počítadle hotovosti zrátať si ľahko Vašu hotovosť v danej mene.
Počet mien v číselníku je neobmedzený.
UPOZORNENIE: Vymazať menu je možné, len ak nie je použitá v nejakom účte. V prípade, že máte založený účet v tejto mene, menu nie je možné vymazať (najskôr je potrebné vymazať účet, resp. zmeniť jeho menu na inú).

POZNÁMKY (F6)

Číselník slúži užívateľovi na vedenie ľubovoľných poznámok. Tieto nijako nesúvisia z údajmi v databáze finančných záznamov. Program umožňoval do verzie 2.0 evidenciu len mesačných poznámok (napr. o spotrebe vody, plynu, energie, tankovaní benzínu a pod.). Od verzie 2.0 je možnosť vkladať poznámky s ľubovoľným názvom a periodicitou.
Počet poznámok v číselníku je neobmedzený.

ŠTÁTNE SVIATKY (F5)

Číselník slúži na evidenciu štátnych sviatkov v danej krajine. Tieto je možné využiť pri generovaní plánovaných platieb (iba mesačných, štvrťročných, polročných a ročných !!!). V prípade, že dátum plánovanej platby pripadne napr. na deň štátneho sviatku, bude dátum plánovanej platby vygenerovaný o den skôr.
Počet štátnych sviatkov v číselníku je neobmedzený.

EXTERNÉ ODKAZY (F4)

Zoznam slúži pre evidenciu internetových odkazov, ktoré užívateľovi budú slúžiť napr. na rýchle spojenie s bankou (napr. kvôli výpisom z účtu), centrálnou národnou bankou (kvôli kurzovému rozdielu), ale užívateľ tam môže vložiť akékoľvek odkazy na obľúbené stránky. Výhodou je použitie vlastných klávesových skratiek, takže po ich stlačení sa užívateľovi automaticky otvorí internetový prehliadač s danou stránkou.

FINANČNÉ NÁSTROJE

PLÁNOVAČ (CTRL + S)

Plánovač slúži na zautomatizovanie Vašej práce s programom. Ak máte pravidelné transakcie (či už príjmy, výdaje alebo presuny), v plánovači si ich môžete zadať. Tieto platby sa Vám potom budú periodicky objavovať vo vami zvolenom čase až dovtedy, kým ich nepotvrdíte. V tom momente sa zapíšu do denných záznamov medzi ostatné transakcie. V plánovači je potrebné zadať:
1. Interval: Môžete si vybrať z nasledovných intervalov:
 • dennú
 • týždennú
 • dvojtýždennú
 • mesačnú
 • štvrťročnú
 • polročnú
 • ročnú
 • jednorázovú
2. Trvanie: Zadajte dátum, odkedy a dokedy sa majú vygenerovať pravidelné platby. Neskôr je možné tieto vygenerované platby upravovať (pridávať, opravovať a mazať). Otvorením databázy sa aktivuje plánovač. V prípade prítomnosti aktuálnych (alebo budúcich) transakcií môžete tieto zapísať do hlavného okna.

PRIDANIE PLÁNOVANEJ PLATBY (INSERT)
Ak si pridáte novú plánovanú platbu na určité obdobie, musíte vyplniť všetky povinné polia (ako pri bežnej transakcii) a navyše nastaviť periodicitu platby. Program následne vygeneruje všetky plánované finančné transakcie, ktoré pripadnú na toto obdobie, a zobrazí ich. Vygenerované transakcie je možné takisto pridávať (ručne), opravovať či mazať.

OPRAVA PLÁNOVANEJ PLATBY (ENTER)
Plánovanú platbu je možné opraviť, nie však všetky polia sú prístupné. Nie je možné opraviť periodicitu a dátumy od-do. Ak zmeníte sumu, automaticky sa zmení suma aj na všetkých vygenerovaných transakciách, ktoré ešte neboli zapísané.

VYMAZANIE PLÁNOVANEJ PLATBY (DELETE)
Vymazaním plánovanej platby dôjde k vymazaniu všetkých vygenerovaných transakcií, ktoré patria k uvedenej platbe. Ak nepotrebujete vymazať všetky vygenerované transakcie, ale len niektoré, otvorte si zoznam vygenerovaných transakcií a vymažte len tieto.
Aj v plánovači platí nasledovné:
Po vykonaní opravy alebo vymazaní záznamu NIE JE možné vrátiť tieto kroky späť.
Autor nezodpovedá za prípadné škody použivaním tohto programu!!!

PLÁNOVACÍ KALENDÁR (CTRL + D)

Plánovací kalendár ponúka prehľadný spôsob zobrazenia všetkých plánovaných transakcií. V záhlaví kalendára si môžete vybrať obdobie (mesiac a rok), za ktoré sa majú plánované transackie zobraziť. V príslušných dňoch sú zobrané osobitne sumáre za príjmy, výdaje i presuny. Ak chcete vidieť podrobnosti o jednotlivých sumároch v danom dni, stačí ukázať kurzorom myši na konkrétny dátum a v bublinkovej nápovede sa zobrazí podrobný zoznam všetkých platieb pre daný deň.

ZÁPIS PLÁNOVANÝCH TRANSAKCIÍ (CTRL + Y)

Vždy pri otvorení databázy program kontroluje, či pre daný dátum existujú nejaké plánované transakcie (platí to aj o starších plánovaných transakciách, ktoré ešte neboli zapísané). Ak také nájde, ponúkne ich na zápis do denných transakcií. Ak máte viac takýchto nájdených plánovaných transakcií, môžete si vybrať, či zapísať všetky, alebo len niektoré (stačí zrušiť označenie platieb, ktoré nechcete zapísať). Nezapísané plánované transakcie sa budú pripomínať zakaždým, pokiaľ ich buď nezapíšete, alebo nevymažete.
Plánované transakcie ešte pred zápisom môžete upraviť (len dátum alebo sumu!).

V nastaveniach programu môžete nastaviť "Zobraziť plánované transakcie pre ďalších X týždňov". Nastavením napr. na 6 týždňov dôjde v pripomenutých plánovaných transakciách k ich rozšíreniu na ďalších 6 týždňov. Po ich zápise do hlavného okna môžete zobraziť zostatky na vašom účte až o šesť týždňov dopredu.

ROZPOČET (CTRL + B)

Rozpočet je veľmi nápomocný tým užívateľom, ktorí si chcú naplánovať svoje príjmy alebo výdavky dopredu a neskôr porovnať, ako hospodárili. Porovnávané údaje (plán a skutočnosť) sú potom vyhodnotené jednak v číselnej forme (rozdielom aj percentom), jednak aj v grafickej podobe.
Údaje môžete skopírovať do schránky (pre neskoršie použitie (napr. v Exceli), graf je možné kopírovať alebo uložiť.

PRIDANIE NOVÉHO ROZPOČTU (INSERT)
Zobrazí sa dialógové okno so zoznamom kategórií a podkategórií, ktoré môžete naplánovať na príslušný mesiac. Stačí si vybrať príslušný riadok (podkategóriu) a rovno zapísať plánovanú sumu. Môžete si sledovať aj kategórie s nulovým plánom, musíte ich ale mať zaškrtnuté. Po skončení zadávania a zatvorení formulára sa zobrazí dialógové okno, v ktorom zadáte, či chcete uvedené hodnoty zapísať do databázy.
Pozor, nie je možné pridať rozpočet na mesiac, ktorý už existuje!

OPRAVA ROZPOČTU (ENTER)
Opraviť v existujúcom rozpočte môžete ľubovoľnú položku okrem názvu rozpočtu (mesiaca). Po zatvorení okna sa program opäť opýta na uloženie údajov do databázy.

KOPÍROVANIE ROZPOČTU (CTRL + INSERT)
Kopírovaním existujúceho rozpočtu ušetríte mnoho času. Po skopírovaní môžete v rozpočte opraviť ľubovoľnú položku okrem názvu rozpočtu (mesiaca). Po zatvorení okna sa program opäť opýta na uloženie údajov do databázy.

VYMAZANIE ROZPOČTUT (DELETE)
Vymazaním rozpočtu dôjde k vymazaniu všetkých vygenerovaných plánovaných údajov, ktoré patria k uvedenému rozpočtu.
Aj v rozpočte platí nasledovné:
Po vykonaní opravy alebo vymazaní záznamu NIE JE možné vrátiť tieto kroky späť.
Autor nezodpovedá za prípadné škody použivaním tohto programu!!!

POČÍTADLO HOTOVOSTI (česky VÝČETKA) (CTRL + U)

Ak si potrebujete prepočítať vašu hotovosť, táto funkcia je práve pre takéto účely. Stačí si vybrať konkrétnu menu a potom si poznačiť v daných hodnotách jednotlivé množstvá. Výsledný sumár hotovosti sa zobrazuje v prvom riadku.

WINDOWS KALKULAČKA (CTRL + K)

Pre prípad, že potrebujete spracovať nejaké výpočty, môžete si spustiť Windows kalkulačku. Funguje len vo Windows (nie v Linuxe, MacOS, ...).

ZOBRAZIŤ

PREPNÚŤ OKNO NA HLAVNEJ OBRAZOVKE

Hlavná obrazovka poskytuje užívateľovi 3 základné zobrazenia:

Okno TRANSAKCIE (CTRL + ALT + T)
Základné okno programu, ktoré zobrazuje evidované transakcie (príjmy, výdaje a presuny). Umožňuje:
 • zobrazenie všetkých alebo iba vybraných transakcií (podľa výberu v bočnom paneli FILTER)
 • radenie transakcií (kliknutím na nadpis stĺpca)
 • sumarizáciu zobrazených transakcií (podľa účtov, príp. podľa zoznamov - osôb, kategórií a podkategórií, mien, partnerov)
 • zobrazenie sumarizačných údajov v prehľadnom grafe (viaceré typy grafov)

Okno ŠTATISTIKA (CTRL + ALT + S)
Toto okno programu informuje užívateľa podľa výberových kritérií filtra o hlavných sumarizáciách (účtov alebo podľa zoznamov), rovnako aj v grafickom podaní. Súčasťou štatistiky je aj časový prehľad transakcií (je možnosť nastaviť rôzne časové obdobia pre štatistický výber).

Okno SUMARIZÁCIA X (CTRL + ALT + X)
Aj toto okno je štatistické, zobrazuje však hlavné sumarizácie v tzv. krížovej forme podľa vybraných zoznamov (niečo ako kontingenčné tabuľky v MS Excels). Užívateľ má napr. možnosť vidieť prehľadné údaje o tom, ktorá osoba minula v danom období na ktoré kategórie, alebo ktorý účet bol použitý na jednotlivých partnerov. Záleží len na užívateľovi, v akej forme chce mať svoje údaje zobrazené (v číselnej alebo grafickej podobe).

PANELY NA HLAVNEJ OBRAZOVKE

Skrytie / zobrazenie niektorých panelov hlavnej obrazovky slúži hlavne pre užívateľov s menším monitorom. Odporúčané je rozlíšenie obrazovky 1200 x 800 px, ale v prípade menšej šírky monitora poslúži práve dočasné skrytie niektorého z panelov:

Panel FILTER (CTRL + ALT + F)
Panel FILTER sa nachádza v ľavej časti hlavnej obrazovky. Pomocou neho si užívateľ môže filtrovať jednotlivé záznamy (za rôzne časové obdobia, podľa mien, účov, typov transackií, kategórií, podkategórií, osôb, partnerov, popisu alebo sumy). Jeho skrytím (alebo zobrazením) sa zväčší (alebo zmenší) priestor pre zobrazenie transakcií.

Panel NÁSTROJE (CTRL + ALT + L)
Panel NÁSTROJE obsahuje všetky hlavné ikony programu. Prostredníctvom nich má užívateľ zrýchlený prístup takmer ku všetkým funkciám programu. Skrytím (alebo zobrazením) tohto panela sa zväčší (alebo zmenší) priestor pre zobrazenie transakcií.
V nastaveniach programu (v časti PANEL NÁSTROJOV) si môže užívateľ vybrať, ktoré nástroje na tomto paneli budú viditeľné a ktoré nie.

Panel SUMARIZÁCIA A GRAF (CTRL + ALT + M)
Tento panel sa zobrazuje v dolnej časti hlavnej obrazovky (spolu s grafom). Zobrazuje prehľadné sumáre účtov (počiatočné stavy, obraty i konečné stavy), ako aj podrobné sumáre obratov (príjmov, presunov a výdajov) jednotlivých kategórií, podkategórií, osôb, účtov, mien a partnerov. Skrytím (alebo zobrazením) sa zväčší (alebo zmenší) priestor pre zobrazenie transakcií.

USPORIADANIE PANELOV

Užívateľ si môže v programe nastaviť (podľa veľkosti monitora), či sa má panel SUMARIZÁCIA A GRAF zobrazovať v Horizontálnej polohe alebo radšej vo Vertikálnej polohe.

PROGRAM

NASTAVENIE PROGRAMU (CTRL + T)

V okne Nastavenia programu má užívateľ možnosť prispôsobiť si viaceré položky nastavení podľa svojich potrieb. Nastavenia sa týkajú viacerých oblastí, pričom tieto sú zoskupené podľa spoločných znakov do viacerých skupín:
 • nastavenie jazyka (s možnosťou pridania nového alebo opravy existujúceho jazyka),
 • akcie pri štarte programu,
 • akcie pri ukončení programu,
 • nastavenie panela nástrojov,
 • formáty (dátumu, čísla, ...),
 • nastavenie okien (plánovača, kalendáru, platieb, SQLite zóny, ...),
 • nastavenia grafov,
 • nastavenia databázy (včítane dôležitého autmatického zálohovania a šifrovania a pod.),
 • potvrdenie niektorých dôležitých akcií (ukončenie programu, mazanie záznamov),
 • nastavenia exportu do PDF a XLS.

ONLINE MANUÁL (F1)

Zobrazia sa tieto internetové stránky...
Vzhľadom na použitie najnovších CSS3 štandardov pri tvorbe týchto HTML stránok je odporúčané používať najnovšie verzie prehliadačov.

KONTROLA NOVEJ VERZIE PROGRAMU (CTRL + F1)

Užívateľ si môže kedykoľvek skontrolovať aktuálnosť programu aj ručne v priebehu jeho používania. Zobrazí sa mu informačné okno, či je jeho program aktuálny alebo už existuje nejaká novšia verzia, ktorú si potom môže stiahnuť. V menu PROGRAM/MOŽNOSTI si však môže nastaviť automatickú kontrolu novej verzie vždy po štarte.

O PROGRAME (SHIFT + F1)

Užívateľovi sa zobrazia podrobnosti o programe (názov, aktuálna verzia, licencia programu, dátum vydania), ako aj o skrátené údaje o autorovi programu.

KONIEC (ESC)

Ukončenie práce s programom. Užívateľ si môže nastaviť (v menu PROGRAM/MOŽNOSTI), či sa má pred ukončením programu zobraziť výzva na ukončenie programu (aby nedošlo k nechcenému ukončeniu programu). Ukončením programu sa automaticky zatvorí aj databáza (ak bola užívateľom otvorená).

KLÁVESOVÉ SKRATKY

KLÁVESAKCIA
F1Online príručka
F2-
F3-
F4-
F5Číselník štátnych sviatkov
F6Číselník poznámok
F7Číselník mien
F8Číselník partnerov
F9Číselník popisov
F10Číselník účtov
F11Číselník kategórií a podkategórií
F12Číselník osôb
Pause/breakZrušenie všetkých filtrov
Ctrl+F1Kontrola novej verzie programu
Shift+F1O programe
EscKoniec programu
InsertVloženie záznamu
EnterOprava záznamu
DeleteVymazanie záznamu
Ctrl+InsertKopírovanie záznamu
Ctrl+AOznačenie všetkých záznamov (All)
Ctrl+BOkno Rozpočet (Budget)
Ctrl+CKopírovanie všetkých riadkov (Copy)
Ctrl+DOkno Kalendár plánovaných platieb (Calendar)
Ctrl+EExport do CSV/XLS/PDF súboru
Ctrl+GOkno Sprievodca začiatočníka (Beginner)
Ctrl+HHistória transakcie (kedy vznikla, resp. bola opravená)
Ctrl+IImport CSV/TXT súboru
Ctrl+J-
Ctrl+KKalkulačka Windows
Ctrl+L-
Ctrl+M-
Ctrl+NVytvorenie novej databázy (New)
Ctrl+OOtvorenie existujúcej databázy (Open)
Ctrl+PVytlačenie záznamov do PDF súboru (Print)
Ctrl+QOkno SQLite zóny (SQlite)
Ctrl+ROkno Vlastnosti databázy (Properties)
Ctrl+SPlánovač (Scheduler)
Ctrl+TOkno Možnosti (Options)
Ctrl+UPočítadlo hotovosti (Cash counter)
Ctrl+V-
Ctrl+WZmena hesla databázy (Password)
Ctrl+XZatvorenie databázy (Exit)
Ctrl+YZápis plánovaných platieb
Ctrl+Z-
Ctrl+Alt+TOkno Transakcie (Transactions)
Ctrl+Alt+SOkno Štatistika (Statistics)
Ctrl+Alt+XOkno Sumarizácia X (Summary X)
Ctrl+Alt+FSkryť / zobraziť panel Filter (Filter)
Ctrl+Alt+LSkryť / zobraziť panel Nástrojov (Tools)
Ctrl+Alt+MSkryť / zobraziť panel Sumarizácia (Summary)
Ctrl+Alt+HZobraziť panel Sumarizácia horizontálne (Horizontal)
Ctrl+Alt+VZobraziť panel Sumarizácia vertikálne (Vertical)