RQ Money

EXCELENTNÝ PROGRAM AKO UŠITÝ PRE VAŠE PENIAZE

O PROGRAME

RQ MONEY je jedinečný program pre evidenciu financií v domácnosti. Oproti ostatným podobným programom vyniká viacerými prednosťami. Posúďte sami:
 • prenosný (neinštaluje sa, stačí rozbaliť do ľubovoľného adresára),
 • neveľký,
 • graficky prehľadný,
 • užívateľsky prívetivý (s intuitívnym ovládaním),
 • maximálne rýchly (vďaka vstavanej SQLite databáze),
 • veľmi stabilný a bezpečný (ochrana heslom a šifrovaním súboru),
 • viacjazyčný (nechýba slovenčina i čeština)
 • viacnáobne ocenený, s pozitívnymi recenziami (napr. na Softpedia - hodnotenie užívateľov: 4.5/5, hodnotenie redakcie: 5/5)
 • je to FREEWARE! (nuž, možno DONATIONWARE - program má jedno malé obmedzenie [pozri nasledujúci odsek])

Obmedzenie

Od verzie 2.0 po prekročení 2000 transakcií príjmov, výdajov alebo presunov) sa automaticky vypnú nasledovné skutočne symblické funkcie:
 • automatické zálohovanie databázy
 • hromadná oprava transakcií
 • export modulov Štatistika a SumarizáciaX
 • import bankových výpisov
 • zápis plánovaných platieb
To neznamená, že užívateľ nemôže v programe pracovať naďalej. Ale užívateľovi, ktorý prispeje na ďalší vývoj programu sumou 10 EUR (resp. 250 CZK), zašle autor LICENČNÝ KĽÚČ, ktorý mu tieto doplnkové funkcie obnoví (v skutočnosti má podporovateľ nárok až na 5 licenčných kľúčov). Bližšie údaje o podpore nájdete v časti PODPORA.

Základné funkcie

 • podrobná evidencia transakcií (príjmov, výdajov a presunov);
 • jednoduchá a jednotná obsluha číselníkov v celom programe;
 • filtrovanie, radenie a sumarizácia záznamov podľa vlastného výberu;
 • plánovanie transakcií s možnosťou prezerania platobného kalendára;
 • tlačové zostavy, exporty tabuliek (PDF, XLS, CSV) a grafov;
 • možnosť automatického zašifrovania údajov v databáze;
 • v rozpočte porovnanie plánovaných a skutočných transakcií za mesiac;
 • v štatistike podrobné prehľady za rôzne časové obdobia (tabuľky i grafy);
 • praktické počítadlo hotovosti na ľubovoľnú menu;
 • možnosť použitia vlastných SQL príkazov v SQLite zóne;
 • plná UTF8 podpora;
 • viacjazyčná podpora a mnohé iné.

Náhľady

Hlavné okno - transakcie

main window

Nastavenia programu

settings

Plánovač

scheduler

Rozpočet

budget

Kalendár

calendar

Export do PDF

export_pdf

Export do XLS

export_xls

Export do CSV

export_csv

Podpora

PREČO SA OPLATÍ PODPORIŤ PROGRAM

Vývoj každého softvéru stojí čas a peniaze a RQ Money nie je v tomto prípade výnimkou. Autor strávil veľké množstvo hodín jeho vývojom a finacoval tento projekt už niekoľko rokov (nákup hardvéru i softvéru, prenájom domény či spotreba elektriny a času). Za tie roky sa však našli viacerí vďační užívatelia, ktorí finančne alebo materiálne podporili RQ Money.

LICENČNÉ KĽÚČE
Autor programu sa preto rozhodol zvýhodniť každého prispievateľa tak, že mu poskytne tzv. LICENČNÝ KĽÚČ. Pomocou Licenčného kľúča sa užívateľovi sprístupnia niektoré funkcie, ktoré sa inak užívateľovi bez Licenčného kľúča zneprístupnia po 2000 transakciách (príjmoch, výdajoch a presunoch) v databáze.
 • zálohovanie databázy,,
 • hromadná oprava transakcií,
 • export modulov Štatistika a SumarizáciaX,
 • import bankových výpisov.
 • zápis plánovaných platieb
Tieto zablokované funkcie nebránia v základnej práci s programom a užívateľ sa nemusí obávať o stratu funkcionality alebo údajov. Program naďalej poskytuje základné finančné funkcie (koniec koncov, je to predsa freeware!).
Ak užívateľ prekročí 2000 transakcií, zobrazí sa mu informačné okno, ktoré ho informuje o vypnutí automatického zálohovania a súčasne mu ponúka možnosť objednať si Licenčný kľúč po uhradení čiastky 10 EUR (na účet PayPal alebo slovenskej Fio banky) resp. 250 CZK (len na účet českej Fio banky).

AKTIVÁCIA LICENČNÉHO KĽÚČA
Licenčný kľúč JE NEPRENOSNÝ, funguje len v danom počítači a len na danom disku (alebo USB kľúči). Preto je potrebné objednávku na licenčný kľúč generovať v programe vždy z toho disku, na ktorý bude licenčný kľúč viazaný!
PRAKTICKÁ RADA: je praktickejšie mať program na disku D:\ ako na disku C:\ z toho titulu, že disk C:\ sa častejšie formátuje (kvôli systému). V takom prípade nemusíte objednávať nový licenčný kľúč tak často.

AKO PODPORIŤ PROGRAM

PAYPAL PLATBA
PayPal je najrozšírenejším spôsobom zasielania peňazí na internete. Ak sa rozhodnete pre tento spôsob podpory, kliknite na horné tlačidlo DONATE.
PLATBA V MENE CZK (ČR)
fiobanka.png Zaslaním na účet českej pobočky Fio banky - bez medzinárodných poplatkov:

V domácom tvare:
číslo účtu: 2800198851
kód FIO banky: 2010


V medzinárodnom tvare:
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ19 2010 0000 0028 0019 8851

Do správy pre príjemcu uveďte Váš e-mail (pre potvrdenie príjmu Vašej platby). Ak banka nepovolí znak @, použite textový tvar (zavinac).
PLATBA V MENE EUR (ČR aj SR)
fiobanka.png Zaslaním na účet slovenskej pobočky Fio banky - bez medzinárodných poplatkov:

V domácom tvare:
číslo účtu: 2400198852
kód FIO banky: 8330


V medzinárodnom tvare:
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK21 8330 0000 0024 0019 8852

Do správy pre príjemcu uveďte Váš e-mail (pre potvrdenie príjmu Vašej platby). Ak banka nepovolí znak @, použite textový tvar (zavinac).

Download

INŠTALÁCIA PROGRAMU

AK STE DOTERAZ PROGRAM NEPOUŽÍVALI
Rozbaľte všetky súbory zo zabaleného súboru (ZIPu) na disk do nejakého adresára (napr. D:\RQMONEY\) a spustite program (súbor RQMONEY.EXE). Následne sa spustí okno NASTAVENIA PROGRAMU s výberom jazyka programu. Po potvrdení jazyka je potrebné toto nastavenie uložiť a začať pracovať v programe (t. j. napr. vytvoriť novú databázu resp. otvoriť existujúcu databázu. V adresári DEMO je možné nájsť ukážkový príklad domácnosti (súbor DEMO_SVK.RQM).
AKTUALIZÁCIA Z VERZIE 1.3 A NIŽŠEJ NA VERZIU 2.x
Ak ste používali program vo verzii nižšej ako 1.3 a chcete aktualizovať na verziu 2.x, aktualizujte najskôr na verziu 1.3 (je totiž lepšie pripravená na prevod na verziu 2.x!). Prevod z verzie 1.3 na 2.x je možný cez menu DATABÁZA / OTVORIŤ (pričom namiesto prípony RQM zvoľte typ prípony DB). Verzia 2.x poskytuje rýchlejšie, prehľadnejšie a komfortnejšie prostredie s funkciami navyše. Okrem toho nedisponuje chybami predošlej verzie 1.x.
OSTATNÉ AKTUALIZÁCIE
Rozbaľte všetky súbory zo stiahnutého ZIP súboru do existujúceho adresára (nahraďte / prepíšte všetky staršie súbory novšími).

OHLÁSENIE CHYBY

Ak nájdete chybu v RQ Money, môžete ju hlásiť najlepšie na diskusnom fóre (dobré by bolo najskôr skontrolovať, či už taká chyba nebola na fóre riešená), resp. na e-mail autora programu. Pri chybe uveďte nasledujúce informácie:
 • presný popis chyby (ešte lepšie náhľad obrazovky s vyznačenou chybou),
 • verziu programu RQ Money,
 • verziu systému Windows.

Verzia 2.4.3

Posledná stabilná verzia
Dátum: 24. november 2019
Veľkosť: 4,2 Mb
Platforma Windows (všetky verzie)
Lokalizácia (abecedne): anglicky, česky, holandsky, poľsky, portugalsky, rusky, slovensky, španielsky, taliansky.
Poznámka: Ide o najnovšiu verziu programu, vytvorenú v jazyku Delphi. Oproti predošlým verziám obsahuje niekoľko nových funkcií a drobné opravy predošlých chýb.

Verzia 2.3.2

Staršia stabilná verzia
Dátum: 27. apríl 2014
Veľkosť: 3,7 Mb
Runs on: Windows all
Lokalizácia (abecedne): anglicky, česky, holandsky, poľsky, portugalsky, rusky, slovensky, španielsky, taliansky.
Poznámka: Veľmi dobrá stabilná verzia programu, v ktorej je možné previesť databázu z verzie 1.3 na verziu 2.x (verzia 2.4.0 a vyššia to už neumožňuje).

Verzia 1.3.0

Veľmi stará a menej stabilná verzia programu
Dátum: 5. apríl 2009
Veľkosť: 0,9 Mb
Lokalizácia: chorvátsky, česky, anglicky, nemecky, grécky, maďarsky, čínsky (tradične), taliansky, poľsky, portugalsky-brazílsky, rusky, slovensky, španielsky.
Poznámka: Staršia, ale stále veľmi dobrá a stabilná verzia programu, vytvorená v programovacom jazyku RapidQ. Jej vývoj bol pozastavený.
VÝSTRAHA: Verzia 1.3 obsahuje dve chyby:
 • kritická - pri zálohovaní do toho istého adresára sa databáza vymaže! Preto je potrebné zvoliť zálohovanie databázy do iného adresára - najlepšie aj na iný disk!
 • zobrazovacia - pri prepínaní medzi viacerými aplikáciami (napr. RQ Money a internetom) sa nezobrazujú korektne desatinné čísla. Vtedy stačí program ida vypnúť a znovu zapnúť.

Tipy & triky

Tipy (pri problémoch)

 • Vymažte súbor RQMONEY.INI a spustite program znovu.
 • Stiahnite program RQMONEY.ZIP znovu, rozbaľte ho a spustite.
 • Ak máte program na disku C:\USERS\ alebo C:\PROGRAM FILES\, presuňte ho radšej inam (napr. do D:\RQMONEY\ alebo C:\RQMONEY\). Systém Windows niekedy bráni zápisu do spomenutých prvých dvoch adresárov, hlavne ak užívateľ nemá plné užívateľské práva ...
 • Ak máte disk rozdelený na iné partície (napr. aj disk D:\), je lepšie mať program umiestnený na tejto časti disku (napr. D:\RQMONEY\). Ide o to, že licenčný kľúč, ktorý neskôr možno budete vlastniť, sa generuje podľa sériové čísla partície disku (v našom prípade D:\). Ak by ste mali program na disku C:\, tento disk sa častejšie formátuje (napr. pri reinštalácii systému), čím sa Vám licenčný kľúč zneplatní (formátovaním sa totiž generuje nové sériové číslo disku). V takom prípade by ste si rýchlejšie minuli 5 licenčných kľúčov, ktoré má každý prispievateľ k dispozícii.
 • Ak máte pocit, že sa nezobrazujú všetky transakcie v hlavnom okne, na príčine môže byť: zapnutý filter (skúste ho celý vypnúť kliknutím na modrý nadpis FILTER) alebo niektorý účet, označený ako archívny (vtedy sa jeho transakcie nezobrazujú v hlavnom okne). Stačí vypnúť atribút "archívny" u tohto účtu a jeho transakcie sa zobrazia.)
 • Ak ste zabudli heslo k databáze, šanca na jej otvorenie v programe je 50%. Ak je databáza okrem ochrany heslom aj zašifrovaná, nie je možné databázu otvoriť (rozšifrovať) bez daného hesla. To, či je databáza zašifrovaná alebo nie, spoznáte podľa toho, keď ju otvoríte v nejakom textovom editore (napr. Notepad.exe). Ak súbor začína slovami SQLite format 3, databáza nie je zašifrovaná. V taktom prípade je možné databázu otvoriť nejakým SQLite manažérom (odporúčam skvelý český freeware SQLiteMan). Stačí v tomto manažéri otvoriť nezašifrovanú databázu a v tabuľke Settings odstrániť hodnotu v riadku FilePassword. Na záver je potrebné vykonané zmeny v manažéri uložiť. Ešte predtým je potrebné si urobiť zálohu databázy (ak by došlo k poškodeniu databázy počas odstraňovania hesla).

Triky

 • kliknutím na nadpis FILTER v ľavom hornom rohu vypnete naraz všetky filtre.
 • kliknutím pravého tlačidla myši na rozbalené pole s dátumom sa toto prispôsobí.
 • dvojklik myšou na prázdny riadok akéhokoľvek zoznamu = pridať nový záznam.
 • dvojklik myšou na akýkoľvek záznam akéhokoľvek zoznamu = opraviť tento záznam.
 • dvojklik myšou na sumarizačný riadok Vám označí všetky príslušné transakcie.
 • kliknutím pravého tlačidla myši na sumarizáciu sa zobrazí ponuka (popup menu) na export sumarizácie.
 • kliknutím na ľubovoľný graf sa tento zobrazí v samostatnom zväčšenom okne.
 • v ľubovoľnom poli suma môžete používať vzorce pre výpočet (napr. 1.23+4.56). Stlačením klávesy ENTER sa vzorec vypočíta. Môžete použiť len 4 základné matematické operátory:
  + (plus),
  - (mínus),
  / (deleno) a
  * (krát)
 • pričom prednosť majú vždy * (krát) a / (deleno).

Kontakt

Autor programu: Slavomír Svetlík
Bydlisko: Banská Bystrica, Slovensko
Povolanie: finančný ekonóm

O autorovi:
 • víkendový záhradkár
 • hobby včelár
 • priateľ prírody a turistiky
 • fanúšik relačných databáz
 • MS Excel expert
 • samouk
 • poslucháč dobrej hudby
 • divák dobrého filmu
 • čitateľ dobrej knihy

E-mail: rqmoney@gmail.com
Poznámka: Prosím, píšte len v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku ...